3 és 6 éves korban még nem feltétlenül a tenisz sportág technikai oktatásával kell foglalkozni, hiszen a gyerekek fizikai képességei ezt még nem teszi lehetővé. 

Erre alakult ki a módszerünk, amely által alacsonyabb nyomású labdával és kisebb ütővel játszva “teniszes” labdás és ütős testnevelési játékok segítségével fejlesztjük a gyerekek mozgáskoordinációját 

A másik lényeges terület az egyensúlyérzék amelyre tökéletes eszköz a labda és az ütő. Eszköztárunkban rengeteg egyensúlyt fejlesztő feladat van, hiszen a helyes mozgáskoordináció alapja a jó egyesúlyérzék.

Már ilyen kis korban fontos az erő, a gyorsaság és az állóképesség alapfokú fejlesztése. Természetesen mindent csak a gyerekek korának megfelelően. 

Állóképesség fejlesztése alatt nem csak fizikai állóképesség, hanem pszichikai állóképesség fejlesztést is értünk. 

Erőfejlesztésre kisgyermekeknél még inkább a futást, futó feladatokat alkalmazunk, amely a lábak megfelelő mértékű fejlődését és koordinációját készíti elő.

A gyorsaság fejlesztése 6 és 12 év között lehetséges a leghatékonyabban, így mi ezzel a területtel kevésbé terheljük a kicsiket. Reakcióidejük fejlődését sorversenyek segítségével képezzük.